Beutelbuch / Livre de ceinture / GirdleBook
Portugal, Lissabon, Azulejos Museu Lisboa

Azulejos Museu Lisboa

Gemälde, Buch ohne Knauf, zwei Schliessen